how-to-order

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

เลือกสินค้าที่คุณต้องการ

เมื่อเลือกสินค้าครบแล้ว
ให้คลิกปุ่มสั่งซื้อสินค้าใน Add to cart

เลือกเมนู Cart
คลิกที่ CHECKOUT

กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบ

ชำระค่าสินค้าและบริการ

แจ้งการชำระเงิน

เมื่อทางร้านตรวจสอบรายการ
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งสินค้าให้คุณทันที

ชำระเงินผ่านธนาคาร

เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าเสร็จแล้ว ให้คุณลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ

โอนเงินเสร็จแล้วให้ทำการแจ้งโอนได้เลยค่ะ ทางร้านจะตรวจสอบยอดโอนและจัดส่งสินค้าให้คุณลูกค้าต่อไปคะ

Call Now Button