inform payment

แจ้งชำระเงิน

[]
1 Step 1

รายละเอียดการโอนเงิน

กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาแจ้งยืนยันการชำระกับทางเรา เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็ค

ชื่อผู้ใช้
วันที่ชำระ
ธนาคารที่ชำระ
จำนวนเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ
แนบไฟล์เอกสารการชำระเงิน (ไฟล์ jpg , png , gif)
Upload
Previous
Next
powered by FormCraft
Call Now Button